Güneş ve Rüzgar Enerjisinden Nasıl Faydalanırız


Açıklama:
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2013
Geçerli Tarih: 10 Temmuz 2020, 12:36
Site: Kozçeşme Haber
URL: http://www.kozcesmehaber.com/yazar.asp?yaziID=220


Kırsal Kesimlerde GÜNEŞ ve RÜZGAR Enerjisinden Nasıl FaydalanırızKırsal bölgelerde (elektriğin ulaşılamadığı  bağ, bahçe, tarla ve evlerde )  kullanılabilecek ALTERNATİF enerji kaynakları arasında güneş ve rüzgar enerjisi uygulamaları,  bizlere işlevsel ve ekonomik çözümler sunabilmektedir.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin  seçiminde; Enerji kaynağı, enerji  potansiyeli ve  fiziki / teknik altyapı imkanları düşünülerek kurulacak sistemin kapasitesi ve teknik donanımını, ihtiyacımıza göre seçmeliyiz. Bu sayede gerek ilk yatırım maliyetlerini gerekse bakım ve işletme giderlerini optimal düzeyde tutmuş oluruz.


Güneş ve rüzgar enerjisinin kullanım alanları


•İçme suyu temin.nde

•Besi hayvanı sulamasında, hayvancılıkta

•Su deposu doldurma

•Damla sulamada, tarımda

•Sera sulamasında, seracılıkta

•Bireysel, ev, konut, yazlık, çiftlik vs. 

 Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi,her alanda  ışık, ısı, sıcak su ve elektrik üretme amacıyla kullanılmaktadır. Güneş enerjisi, elektrikli çitler, aydınlatma, su pompalarının çalıştırılması, ahırların aydınlatılması, damla sulama ve bunların otomasyon cihazlarının çalıştırılması için uygun bir ALTERNATİF enerji kaynağı olabilmektedir. Türkiye yılda ortalama 2600 saat güneşleme süresi ile yaklaşık yılın %30’unu güneşli geçiren bir ülke durumundadır.

 

Güneş enerjisi, güneşten gelen ve hiçbir işletme masrafı olmayan bedava bir enerji kaynağıdır aynı zamanda çevre dostudur, çevre kirliliği yaratmaz ve atık ortaya çıkmamaktadır.


Güneş enerjisi ışık, ısı ve elektrik şeklinde değerlendirilmektedir. Fotovoltaik (PV) sistemler güneş enerjisini direk olarak elektriğe dönüştürmektedir ve bina çatılarına, cihazlara, arabalara dahi yerleştirilebilir. Yek-odaklı güneş enerjisi üniteleri ayna ve lens düzenekleri ile güneş ışınımlarını nispeten küçük bir alana yansıtma esasına dayanır. Bu küçük alanda odaklandırılan enerji su ısıtması için kullanılmaktadır.


 


Tarım ve Hayvancılıkta Güneş Enerjisi  Sistemleri


Su pompalama sistemleri güneş enerjisinin en verimli kullanıldığı alanlardır, genelde yerleşim merkezlerinden uzakta ve  elektriğin bulunmadığı  yerlerde,  hayvan barınakların aydınlatılmasında ve derin kuyu su pompa sistemleri ile güvenilir su tedariki sağlayabilir. Bu sistemler pratik olarak  bakım ve işletim maliyeti düşüktür ve ayrıca  işletme personeli ihtiyacı gerektirmeksizin çalışabilirler.Güneş Enerjisiyle Sulama ve İçme Suyu Temini

Tarımsal sulama sistemleri, içme suyu temini sistemleri vb. sistemler için güneş enerjisi ile ekonomik çözümler oluşturabilirsiniz. Örneğin yerin 50-100 metre derininden su çekebilir ve bir tanka doldurup buradan tarımsal sulama yapabilirsiniz. Ya da yine derinden su çekip bir su deposuna suyu basıp oradan da içme suyu şebekesine suyu verebilirsiniz. Tüm bu işlemler için ihtiyacınız olan başlıca ekipmanlar ise güneş panelleri, batarya, şarj kontrol cihazı, invertör ve  pompadır. Güneş paneli elektrik gücünü, invertör büyüklüğünü, akü kapasitesini ve pompa güçünü ihtiyaçlarınıza göre belirlemek gerekecektir. Tasarım  / Sistem

İhtiyaç olan AC ve DC güçler belirlenir ve bu güçler iklim şartlarına göre optimize edilir. Şebekeden bağımsız uygulamalar için kullanılacak akülerin tipi ve kapasitesi (Ah) seçilir  Bölgenin aldığı ortalama güneşli gün sayısına (güneş enerjisine) göre güneş paneli güçleri belirlenir ve diğer sistem bileşenleri oluşturulur.


 

Güneş enerjisi  özellikle kırsal alanda şebeke dışı elektrik üretimi için çok kullanışlıdır, ancak en büyük dezavantajı gece üretim yapılamamasıdır.
Aşağıdaki resimlerde, Kozçeşme halkından Basri Davuça'nın Balıklıçeşme'de evindeki çatıya kurduğu hibrit  (güneş ve rüzgar enerjisi ) sistemi ekipmanları görülmektedir.
Güneş enerjisini elektik enerjisine çeviren güneş panelleri


 

Otomatik ve manuel kumanda sistemi


Aküler ve invertör doğru akımı 220-380 Volt çevirim cihazı


 

 


 
Seyyar arabaya ayrı bir invertör ve akü monte etmiş ve evinde kurulu sistemden aküleri sarj ederek üniteyi  traktör arkasına takıp  bahçesine taşımakta ve orada  kurulu sulama sistemine elektrik götürebilmektedir. 

 

 

Rüzgar Enerjisi

Kırsalda, rüzgar enerjisi günümüzde türbinler vasıtasıyla elektrik üretimi sağlanmakta ve özellikle büyük tarımsal işletmeler tarafından giderek tercih edilmektedir. Çok fazla yer işgal etmemelerinde dolayı  tarım alanlarının içinde kurulabilmeleridir. Rüzgar enerjisi evlerde ve tarımsal sulama amacıyla pompaların çalıştırılmasında yaygın kullanılabilmektedir.


Rüzgar Enerjisi Türbini 

Rüzgar türbini


Rüzgar türbini, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir. Bir rüzgar tribini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgarın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır.

 

Jeneratörlerden elde edilen elektrik enerjisi bataryalar aracılığıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır. Rüzgar türbinleri şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısız olarak kullanılabilir. Şebeke bağlantılı rüzgar tribinleri genelde yüksek güçteki kullanımlar içindir. Şebekeden bağımsız / bağlantısız tribinler de daha çok ufak ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. 

 

Rüzgar enerjisinde ham madde  masrafı yoktur ve  karmaşık makineler değildir. Gayet basit bir şekilde operatöre ihtiyaç duyulmadan çalıştırılabilmektedirler. Tamamen otomatik olarak çalışabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Ayrıca bu şekilde sadece periyodik bakımlarının yapılması ile çok uzun yıllar çalışabilirler.

 

Rüzgar Enerjisi santralleri, rüzgarın çok olduğu çıplak ve yüksek tepe ve tepeciklere kurulmaktadır. Bu tepeler ancak küçük ekonomik faaliyetler, hayvancılık veya tarımsal faaliyetler için kullanılabilen yerlerdir, dolayısıyla verimli tarım alanlarınıda işgal etmemesi bir avantajdır.

 

Tasarım  / Sistem

İhtiyaç olan AC ve DC güçler belirlenir. Bu güçler rüzgarın gücü ve iklim şartlarına göre optimize edilir. Akülerin tipi ve kapasitesi (Ah) seçilir ( deşarj süresi, akü işletme ömrü vb..) Bölgenin aldığı ortalama rüzgarlı gün sayısına göre rüzgar türbini güçleri belirlenir. 


Hibrit Enerji sistemleri


Güneş ve rüzgar gibi birden çok enerji kaynağı kullanılarak oluşturulan sistemlere hibrit enerji sistemleri denir. Hibrit sistemde güneş ve Rüzgar enerjisi sistemleri ile kendi elektriğinizi üretebilirsiniz. Elektriksiz yerlerde veya enerji kesintilerinde kendi ürettiğiniz elektriği kullanabilirsiniz. 
Solar su pompalama sistemlerinin ( güneş paneli ve pompa aynı ünite içinde ) en önemli avantajı kullanımın basit ve uzun ömürlü olmasıdır. Bu sistemde hareketli tek parça olan pompa, güneş panellerine göre toplam maliyetin daha küçük bir kısmını oluşturur.


Solor sistem güneş enerjisi derin kuyu sistemlerde normal dalgıç pompalar kullanılmakta olup DC (doğru akım) akım ile çalışırlar.Güneş enerjisinden elektrik daha ziyade alternatif akıma (220-380 V)  invertörler  ile sağlandığı için öncelikle invertör gereksinimi ortadan kalkacağı için  çevrim güç kayıpları yaşanmayacak ve ekonomik tasarruf imkanı sağlayacaktır.

 Solor Su Pompalama Sistemi Kurulum Şeması 

 

Sistemi kurmadan önce dikkate alınması gereken ölçüleri gösteren sistem şeması


Tüm insanlığa, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmelerini dilerim.